Hoe werkt het?

We starten met een door jou geformuleerd verlangen. Dat kan in principe elk verlangen zijn: veranderingen in je gevoelens, gedrag of gedachten, een wens je verder te ontwikkelen in relaties of in je werk, een verlangen naar meer psychisch of fysiek welzijn. Bijvoorbeeld ‘Ik wil meer zelfvertrouwen’ of ‘Ik wil beter kunnen omgaan met stress’, ‘Ik wil een betere relatie met mijn moeder’, …

De zin van het verlangen – woord voor woord

 1. Je formuleert een enkele zin waarin je je verlangen verwoordt.
 2. Je schrijft de zin van je verlangen op.
 3. Je kiest een woord dat je als eerste wilt onderzoeken.
 4. Je vraagt iemand (een persoon uit je groep): ‘Wil jij in resonantie gaan met het woord … in mijn verlangen: … [je herhaalt het verlangen]?’ Je maakt contact met deze persoon (neemt hem/haar bij de handen of schouders, of maakt oogcontact) en leidt hem/haar naar een plek in de ruimte die jij passend vindt.
 5. Deze resonantiepersoon neemt waar wat zich in hem/haar afspeelt (lichamelijke sensaties, beelden, impulsen om te bewegen of om iets te zeggen) en deelt dat met jou.
 6. Je ervaart wat dat met jou doet en neemt waar wat er zich in jou afspeelt: gevoelens, bewegingsimpulsen, beelden, herinneringen, impulsen om iets te zeggen of te vragen.
 7. Als dat lang genoeg heeft geduurd en er geen nieuwe informatie meer komt, kun je voor een volgend woord dat je wilt onderzoeken opnieuw iemand vragen om daarmee in resonantie te gaan. Je doet dat op dezelfde manier als bij het eerste woord (zie 4)
 8. Nu staan jullie met z’n drieën in de ruimte en kan er resonantie en interactie tussen jullie drieën ontstaan.
 9. Blijf waarnemen wat er met jezelf gebeurt: welke sensaties neem je waar, welke impulsen zijn er? Komt er informatie bij je naar boven, doet wat er resoneert je aan iets, iemand of een situatie denken?
 10. Als je wilt, kun je wat zich in je afspeelt ook verwoorden, zodat de anderen kunnen nagaan wat er bij hen resoneert.
 11. Je kunt dit (stap 4) herhalen voor alle woorden in de zin van je verlangen die je zou willen onderzoeken.
 12. Zo komt er een actief proces op gang, waarin de diepere betekenis van elk woord uit jouw verlangen naar boven kan komen.
 13. Samen met je speciaal daarvoor opgeleide begeleider (die gespecialiseerd is in traumatheorieën en hechtingstheorieën) kun je reflecteren op de samenhang tussen de woorden, op de informatie die door de resonantiepersonen en bij jezelf naar boven is gekomen en op de betekenis die deze informatie voor je heeft.
 14. Samen relateer je de inzichten die deze reflectie je brengt aan het verlangen dat je vertrekpunt was: wat laat de informatie uit het resonantieproces zien aan belemmeringen, nieuwe richtingen en mogelijkheden om je verlangen te realiseren?

UIT: Het mamatrauma. Hoe vroegkinderlijke ervaringen je leven ongewild beïnvloeden. Margriet Wentink

Soms tonen de woorden je oude pijn: pijn die je hebt vastgehouden en waardoor je nieuwe mogelijkheden in je huidige leven nog niet kunt benutten. Soms krijg je door de woorden inzicht in patronen die je steeds herhaalt en die je belemmeren. Je kan ontdekken welke mogelijkheden je nog verder zou kunnen ontplooien. Daarom gaan deze processen ook vaak over: wie ben ik eigenlijk en hoe ben ik zo geworden? Wil ik zo zijn en zo blijven of zou ik liever andere kanten van mijzelf toelaten en ontwikkelen?

Ook als resonantiepersoon of toeschouwer kan je in het proces van de ander inzichten krijgen over wat bij jou op een diepere laag speelt.

Deze werkwijze vindt zijn basis in de Meergenerationele Psychotraumatologie die gebaseerd is op erkende hechtings- en traumatheorieën en die is ontwikkeld door prof. dr Franz Ruppert. Op die manier onderscheidt ze zich van de methode met familie opstellingen van Bert Hellinger.

Wat maakt deze methode betrouwbaar?

Eerst even dit: woorden dienen in eerste instantie om onze innerlijke ideeën, gevoelens en gedachten met anderen te delen. Ze werken echter niet alleen van binnen naar buiten, maar ook in omgekeerde richting. Zo kan een woord een herinnering of bepaalde gevoelens bij je oproepen, je krijgt plots een inzicht of er komt zomaar een goed idee in je naar boven.

Dit boeiende kenmerk van de menselijke taal en psyché vormt de essentie van de interactieve zelf-resonantie: een werkwijze waarbij taal toegang geeft tot dat wat verborgen zit op een diepere laag in onszelf.

Dr. Franz Ruppert schrijft in zijn boek ‘Vroegkinderlijk trauma’ (uitgeverij Alasha):

Mijn vermoeden is dat onze verschillende hersenstructuren op verschillende manieren informatie met elkaar uitwisselen en afwisselend zender en ontvanger voor elkaar zijn:

 • de linker grote hersenhelft communiceert met behulp van taal
 • de rechter grote hersenhelft wisselt informatie uit met de rechter grote hersenhelft van andere mensen met behulp van beelden, mimiek en gebaren
 • het limbisch systeem resoneert met behulp van emoties, zoals liefde, medeleven, blijdschap, angst, boosheid, verdriet en pijn, mee met het limbisch systeem van andere mensen
 • de hersenstam staat in verbinding met de hersenstam van andere mensen door middel van tekens en signalen die elementaire levensprocessen betreffen, zoals ademhaling, het eten, bewegen en slapen
 • het zenuwstelsel, waarvan het gehele menselijke lichaam is doortrokken, reageert op vegetatief niveau direct op het lichaam van andere mensen zonder dat het daarbij woorden nodig heeft.

Deze manier van werken kan ook perfect ingezet worden in individuele sessies. Dan ga ik zelf resoneren met een woord en tegelijk het proces begeleiden. Als je klaar bent voor een nieuw woord, kan het vorige op een blad papier ergens in de ruimte neergelegd worden, of je kiest een voorwerp (kussen, beeldje, poppetje, …) dat het woord representeert.

De opleiding tot izr®-begeleider heb ik gevolgd bij Interakt in Tiel.

Wil je meer informatie of langs komen om kennis te maken met mij en de methode? Neem met mij contact op via carine@life-quality-coach.be – 0472/285 195 of onderstaande knop.

contact